header-DE
Bygherrerådgivning

Som bygherrerådgiver er Ejendomskonsulenterne.dk bygherrens sparringspartner, som varetager bygherrens interesser fra idéfasen til byggeriet er gennemført.

I de indledende faser kan vi lette beslutningsprocessen for bygherren i spørgsmål om f.eks.:

–      Projektorganisation

–      Behovsanalyser

–      Økonomi- og tidsstyring

–      Samarbejdsformer

–      Miljøforhold

–      Myndighedskrav og tekniske udfordringer.

Vi medvirker til at skabe overblik og kontinuitet i processen, ved at tilvejebringe et beslutningsgrundlag  for bygherren, samt ved at belyse og analysere de valgmuligheder, der findes i forløbet.

Vi kan varetage den overordnede planlægning, afdække risiko områder, belyse fordele og ulemper ved forskellige udbudsformer, medvirke til at indhente og vurdere tilbud, samt stå for kontraktforhandling  og kontraktindgåelse.

Under projektets udførelse sikrer vi, at projektet gennemføres efter de aftalte rammer, og står for tids- og økonomikontrol i hele processen.

 

bygherre-billede