header-DE
Lejerrådgivning

Som lejerrådgiver er Ejendomskonsulenterne.dk lejerens sparringspartner, som varetager lejerens interesser fra idéfasen til lejemålet er taget i brug og fungerer efter hensigten.

I de indledende faser kan vi lette beslutningsprocessen for lejeren i spørgsmål om f.eks.:

–      Hvor skal vi placere virksomheden

–      Hvilke rammer og krav skal vores lejemål kunne opfylde

–      Behovsanalyser

–      Afdækning af muligheder i markedet

–      Forhandling om lejekontrakt vilkår og indretning med udlejer

–      Økonomi- og tidsstyring

–      Projektorganisation

–      Samarbejdsformer

–      Miljøforhold

–      Myndighedskrav og tekniske udfordringer.

Vi medvirker til at skabe overblik og kontinuitet i processen ved, at tilvejebringe et beslutningsgrundlag  for lejeren, samt ved at belyse og analysere de valgmuligheder, der findes i forløbet.

Vi kan varetage den overordnede planlægning, afdække risiko områder, belyse fordele og ulemper ved forskellige lejemål, medvirke til at indhente og vurdere tilbud, samt stå for kontraktforhandling  og kontraktindgåelse.

Under projektets udførelse,  sikrer vi at projektet gennemføres efter de aftalte rammer, og kan stå for tids- og økonomikontrol i hele processen.

 

lejer-billede